Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y sinh

 

1. Thông tin chung

Giám đốc Trung tâm: TS. NCV. Hà Việt Hải
Phó Viện trưởng - Phó GĐ Trung tâm: TS. NCVC. Phạm Minh Quân
Điện thoại: 0987481589
Email: pham-minh.quan@inpc.vast.vn
Địa chỉ: Phòng 401, 402 tầng 4 nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Ngày thành lập: Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y sinh tiền thân là Trung tâm Hóa thực vật và Sinh học Nano ứng dụng. Theo quyết định số 19/QĐ-HCTN ngày 18/03/2013 của Viện trưởng Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Trung tâm Hóa thực vật và Sinh học Nano ứng dụng được đổi tên thành Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y sinh.

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ nghiên cứu Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y Sinh

Danh sách cán bộ phòng

TS. NCV. Hà Việt Hải

Giám đốc Trung tâm

TS. NCVC. Phạm Minh Quân

Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. NCV. Lê Thị Thùy Hương

Cán bộ Trung tâm

CN. NCV. Nguyễn Quí Ngọc Sang

Cán bộ Trung tâm

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

  • Nghiên cứu và triển khai Hoá thực vật, vi sinh và sinh học nano trong các lĩnh vực công nghệ phục vụ y dược, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thực phẩm, công nghệ cao khác.
  • Nghiên cứu Hoá thực vật cùng các công nghệ ứng dụng.
  • Nghiên cứu vi sinh vật, nano y sinh cùng các công nghệ ứng dụng.
  • Chuyển giao công nghệ, dịch vụ nghiên cứu, dịch vụ kỹ thuật công nghệ, dịch vụ sản xuất triển khai trong các lĩnh vực liên quan.

* Hướng nghiên cứu chính:

- Về mặt nghiên cứu ứng dụng: Xây dựng và chuẩn hóa các phương pháp phân tích. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ chế biến hợp chất thiên nhiên theo hướng bảo tồn và phát huy sinh khả dụng của cây thuốc cổ truyền. Tham gia phát triển ứng dụng cho các sản phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp hữu cơ.
- Về mặt nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu kết hợp thực nghiệm tách chiết, phân lập các hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên và lĩnh vực khoa học máy tính, sàng lọc in silico sàng lọc bước đầu dự đoán nhanh các hợp chất có tiềm năng phát triển thuốc, giảm thiểu thời gian và chi phí nghiên cứu. Đi sâu tìm hiểu cơ chế tác dụng của các hoạt chất lên các đích sinh học, vùng hoạt động và các yếu tố quyết định đến tác dụng sinh học của chất, giải thích cơ chế, định hướng tâm hoạt động và thiết kế cấu trúc các hợp chất có tiềm năng.

4. Kết quả nổi bật

- Các cán bộ công đoàn viên Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y sinh trong những năm qua đã tham gia thực hiện, làm chủ nhiệm nhiều đề tài các cấp, có nhiều công trình công bố khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế uy tín. Đặc biệt trong năm 2020, Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y sinh đã:
- Nghiệm thu 01 đề tài cấp Học viện (Đề tài sau tiến Sĩ - Học viện Khoa học và Công nghệ), 01 đề tài cơ sở và 01 đề tài cán bộ trẻ cấp Viện Hàn lâm, 01 đề tài Nafosted.
- Công bố 20 bài báo quốc tế (10 bài thuộc danh mục SCIE, 10 bài thuộc danh mục Scopus), 01 bài hội nghị quốc tế, 02 bài báo trên các Tạp chí Quốc gia.
- Xuất bản 01 chương sách quốc tế Nhà xuất bản IntechOpen. 
- Bên cạnh đó, Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ Nano Y sinh không ngừng đẩy mạnh hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực khoa học với các nước như: Pháp, Đức. Luôn tạo điều kiện cho các cán bộ được đi công tác học hỏi trao dồi kiến thức và kết hợp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trẻ.