Bài thơ kỷ niệm Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên 33 năm thành lập

CHÀO MỪNG VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN NHÂN DỊP 33 NĂM THÀNH LẬP (1970 - 2023)

*****

Viện Hóa hợp chất thiên nhiên

Tròn 33 tuổi ấy thiên sử hồng (5/3/2023)

Trải qua mấy chục năm ròng

Lao động sáng tạo tinh thông hài hòa

Bao nhiêu sản phẩm làm ra

Bao nhiêu giải thưởng khúc ca khải hoàn

Đào tạo nhân lực gian nan

Đã có đội ngũ vững vàng hiện nay

Anh chị em vẫn hàng ngày

Miệt mài nghiên cứu tràn đầy niềm tin

Xây dựng Viện ta vững bền

Phát huy truyền thống ghi tên bảng vàng !

Hà Nội, tháng 3 năm 2023

Cựu cán bộ

PHH

 

Bài viết liên quan