Phòng Hóa sinh nông nghiệp và Tinh dầu

 

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Hồng Vân
Điện thoại: 0989939681
Email: nguyenthihongvan.inpc.vast@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 301, 803, 805, nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Ngày thành lập: Phòng Hóa sinh nông nghiệp và tinh dầu được thành lập năm 2010 trên cơ sở sát nhập hai mảng tinh dầu và hóa sinh nông nghiệp và nguyên liệu khoáng.

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ nghiên cứu phòng Hóa sinh nông nghiệp và Tinh dầu

Danh sách cán bộ phòng

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng phòng

TS. NCVC. Cầm Thị Ính

Phó Trưởng phòng

TS. NCVC. Đinh Thị Thu Thủy

Phó trưởng phòng

TS. NCV. Trần Thị Tuyến

Cán bộ phòng

KS. Phạm Cao Bách

Cán bộ phòng

CN. NCV. Nguyễn Hồng Oanh

Cán bộ phòng

CN. NCV. Đoàn Kim Dung

Cán bộ phòng

CN. NCV. Nguyễn Thị Thùy Trang

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

* Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực các hợp chất thiên nhiên về Hoá sinh Nông nghiệp và Tinh dầu.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản, điều tra sàng lọc, chiết tách, phân lập, xác định cấu trúc hóa học các hợp chất và thành phần có hoạt tính sinh học cao từ dược liệu và các nguồn nguyên liệu tự nhiên ứng dụng trong Y, Dược, Nông nghiệp và phục vụ sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu phát triển “hóa học xanh” các chất điều hòa sinh trưởng, chất bảo quản nông sản và thực phẩm, thuốc trừ sâu sinh học, chế biến các phụ phẩm nông nghiệp…, dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng các Tinh dầu/Gia vị truyền thống của Việt Nam nhằm điều tra, xác lập các giải pháp đồng bộ để nâng cao giá trị Tinh dầu/Gia vị.

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn phân tích (GC/MS), đánh giá hàm lượng, chất lượng Tinh dầu để phục vụ sản xuất, chế biến trong nước và xuất nhập khẩu.

- Nghiên cứu triển khai các quy trình công nghệ phát triển các thành phần có hoạt tính sinh học thành các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

- Tham gia tư vấn, dịch vụ, đào tạo SĐH và hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Hóa dược, Hóa hữu cơ, Kỹ thuật Hóa học.

4. Kết quả nổi bật

  • Về Khoa học và Công nghệ:

- Đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà,  cấp Bộ, cấp cơ sở. Hiện đã chủ trì 06 đề tài cấp Nhà nước, 06 đề tài cấp Bộ, 30 đề tài cấp cơ sở; tham gia nhiều đề tài Nghị định thư với Italia, Bỉ, Đức, Pháp, Belarus và các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh khác.

- Đã nghiên cứu thành công và tạo các chế phẩm sinh học dùng để xử lý nhanh các yếu tố gây ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thủy sản, trong sản xuất và chế biến nông sản, đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, được tặng giải Ba Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam VIFOTEC năm 2001, được Bộ KH&CN tặng cúp vàng Techmart Việt Nam năm 2005, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009.

  • Về đào tạo, hợp tác quốc tế :

- Đào tạo: Tham gia đào tạo, hướng dẫn Nghiên cứu sinh, học viên Cao học và sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp về lĩnh vực Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hóa Dược.

- Hợp tác quốc tế: Đã và đang hợp tác nghiên cứu với một số nhóm nghiên cứu của các nước Italia, Bỉ, Đức, Pháp, Belarus,...

  • Số công trình đã xuất bản:

- Các kết quả nghiên cứu được công bố trên nhiều bài báo ở các tạp chí, hội nghị khoa học chuyên ngành quốc tế và trong nước.

- Đã được cấp 02 Bằng độc quyền sáng chế và 01 Giải pháp hữu ích.

- Đã tham gia xuất bản nhiều chương sách và sách chuyên ngành.