Giới thiệu chung

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (Institute of Natural Products Chemistry, INPC) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Academy of Science and Technology, VAST) được thành lập theo Quyết định số 65/CT ngày 5/3/1990 của Thủ tướng Chính phủ của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

* Tên cơ quan : Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
* Tên cơ quan chủ quản : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
* Tên giao dịch quốc tế: Institute of Natural Products Chemistry
* Tên viết tắt : INPC
* Tên cơ quan thành lập : Chính phủ
* Ngày thành lập : 05/03/1990
* Trụ sở chính : Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
* Điện thoại: 0243.756.6023              Fax: 0243.756.4390
* Website: http://inpc.ac.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Ngày 25 tháng 02 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quyết định số 203/QĐ-VHL Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên. Theo đó, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hoá học các hợp chất thiên nhiên và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản các hợp chất thiên nhiên từ tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật;
b) Phát hiện, nghiên cứu khai thác hợp lý các chất có hoạt tính sinh học trong các tài nguyên sinh vật ở đất liền, dưới biển và vi sinh vật, chuyển hóa và tổng hợp chúng thành những chất có giá trị cao phục vụ cho công nghiệp dược, nông nghiệp và xuất khẩu;
c) Nghiên cứu các nguồn tinh dầu, cây thuốc, hương liệu; tinh chế những đơn chất quí phục vụ cho các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và xuất khẩu;
d) Nghiên cứu tổng hợp toàn phần và bán tổng hợp chất chất hữu cơ, đặc biệt là các chất có hoạt tính sinh học, các loại hợp chất nano y sinh, các loại hương liệu nhân tạo quý có giá trị sử dụng cao trong các ngành công nghiệp và xuất khẩu;
e) Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phục vụ cho các ngành công nghiệp về các lĩnh vực hoá học các hợp chất thiên nhiên, công nghiệp dược, mỹ phẩm, thực phẩm, nông nghiệp và môi trường;
f) Nghiên cứu và triển khai các phương pháp xác định cấu trúc hóa học, phân tích thành phần hóa học, các phương pháp sàng lọc, đánh giá hoạt tính sinh học, đánh giá hàm lượng, chất lượng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp;
g) Dịch vụ khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ, thiết kế và chế tạo thiết bị, giám sát, thẩm định, triển khai công nghệ trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên và các lĩnh vực khác có liên quan;
h) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên và các lĩnh vực khác có liên quan;
i) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên và các lĩnh vực khác có liên quan;
k) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam;
l) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà Nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên hiện có 08 đơn vị chuyên môn và 01 đơn vị quản lý nghiệp vụ:

- Đơn vị quản lý nghiệp vụ: Phòng Quản lý tổng hợp.

- Các đơn vị chuyên môn:

+ Phòng Hoá sinh hữu cơ
+ Phòng Sinh học Thực nghiệm
+ Phòng Hoá Sinh nông nghiệp và Tinh dầu
+ Phòng Hoạt chất sinh học và Phân tích hóa học
+ Phòng Hóa dược và Tổng hợp hữu cơ
+ Phòng Khai thác tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường
+ Trung tâm Ứng dụng Tin hóa học và Y - Sinh - Dược
+ Trung tâm Phát triển sản phẩm thiên nhiên và Công nghệ - Thiết bị

NHÂN LỰC KHOA HỌC

Tính đến nay, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên có 91 cán bộ, viên chức, trong đó có 41 cán bộ trong chỉ tiêu biên chế được Nhà nước giao; 03 GS, 11 PGS, 26 TS, 24 ThS và các cán bộ, viên chức có trình độ đại học, cao đẳng và công nhân kỹ thuật. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các cán bộ viên chức của Viện rất tích cực, nỗ lực nghiên cứu khoa học giúp Viện hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của Viện là khá ổn định, hoàn chỉnh và đồng bộ; lực lượng cán bộ có trình độ cao khá đông và đều trên hầu hết các lĩnh vực môi trường. Lực lượng cán bộ trình độ cao luôn là thế mạnh của Viện trong thời gian qua (so với các đơn vị nghiên cứu và triển khai cũng như các trường đại học trong cả nước).
Trong những năm gần đây, Viện luôn luôn quan tâm đến việc đào tạo cán bộ có trình độ cao (Tiến sỹ, Thạc sỹ) cho các đơn vị của mình cũng như phục vụ chung cho đất nước. Các đơn vị trong Viện còn cử nhiều cán bộ trẻ của mình đi đào tạo tại nước ngoài nhằm bổ sung lực lượng cán bộ trình độ cao. 

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Nghiên cứu chiết xuất Artemisinin từ cây Thanh hao Hoa vàng Việt Nam và chuyển hóa thành các dẫn chất có hoạt tính mạnh hơn để chữa sốt rét kháng thuốc - Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2003.
- Công nghệ tách chiết, phân lập các hợp chất có hoạt tính sinh học cao từ hải sâm, hải miên tạo ra sản phẩm thuốc chữa bệnh - Chứng nhận kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2001 - 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Cụm công trình: Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh vật biển Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ cuộc sống (Giải thưởng Nhà nước năm 2012).

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

- Thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu cơ bản, tiếp nhận công nghệ hiện đại để chế tạo các sản phẩm công nghệ cao;
- Tổ chức xây dựng và thực hiện các nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai dài hạn, quy mô lớn và đa ngành;
- Tăng cường đào tạo cán bộ dài hạn ở nước ngoài, củng cố đào tạo tiến sỹ trong Viện nhằm xây dựng lực lượng cán bộ chủ chốt cho Viện;
- Phát triển quảng bá sản phẩm công nghệ của Viện và xuất khẩu ra nước ngoài; 
- Triển khai áp dụng hiệu quả và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bài viết liên quan