Phòng Khai thác tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường

 

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Lê Thị Phương Quỳnh
Điện thoại: 02437916621 / 0903402327
Email: quynhltp@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 704, 801, 802, nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

2. Cán bộ hiện đang công tác tại đơn vị

Tập thể cán bộ nghiên cứu phòng Khai thác tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường

Danh sách cán bộ phòng

PGS. TS. NCVCC. Lê Thị Phương Quỳnh

Trưởng phòng

TS. KSC. Chu Quang Truyền

Phó Trưởng phòng

PGS. TS. NCVCC. Ngô Kim Chi

Cán bộ phòng

TS. NCVC. Nguyễn Thị Mai Hương

Cán bộ phòng

TS. NCV. Lê Như Đa

Cán bộ phòng

TS. NCV. Đặng Ngọc Phượng

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Hoàng Thị Thu Hà

Cán bộ phòng

KS. Nguyễn Hoài Linh

Cán bộ phòng

KTV. Nguyễn Tấn Phú

Cán bộ phòng

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu

* Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và đào tạo trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ trong lĩnh vực khai thác và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, và bảo vệ môi trường. Đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất với các cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức trong và ngoài nước; Thực hiện các dịch vụ hoạt động khoa học công nghệ.

- Khảo sát, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường và sinh thái; đánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Nghiên cứu tái sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển công nghệ xanh ít chất thải, thân thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu, và hướng đến kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, chuyển giao quy trình công nghệ thuộc các lĩnh vực: hóa hợp chất thiên nhiên, dược mỹ phẩm, công nghiệp thực phẩm, nông lâm, thủy sản, xử lý môi trường. 

- Hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.  

- Tham gia tư vấn, đào tạo đại học và sau đại học trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường; lĩnh vực hóa kỹ thuật và hóa phân tích.

4. Kết quả nổi bật

  • Về khoa học công nghệ:

- Từ năm 1999, trong khuôn khổ một số dự án nghiên cứu được tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước như Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED-Vietnam), Quỹ học bổng khoa học cấp Quốc gia L’Oréal-Unesco, Quỹ khoa học Quốc tế (IFS), Tổ chức các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF), Quỹ mạng lưới Châu Á - Thái Bình Dương nghiên cứu những biến đổi toàn cầu (APN),... tập thể cán bộ Phòng Hoá Môi trường đã và đang thực hiện, phối hợp thực hiện các nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường trong một số lưu vực sông và hồ chứa, rừng ngập mặn, cửa sông ven biển ở Việt Nam; ứng dụng mô hình toán học mô phỏng diễn biến chất lượng nước dưới các tác động của tự nhiên và con người.
- Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên 62 bài báo ở tạp chí quốc tế (trong đó có hơn 40 bài SCI/SCIE), hơn 90 bài báo trong tạp chí trong nước; tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

  • Về đào tạo, hợp tác quốc tế:

- Đã và đang hợp tác với một số nhóm nghiên cứu ở các nước Pháp (Trường Đại học Paris VI), Singapore (Đại học quốc gia Singapore), Thái Lan, Campuchia và Đức (Đại học quốc tế Zittau), Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc,… về nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ phát triển bền vững.
- Tham gia tư vấn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực Hoá phân tích và Hoá môi trường.

  • Dịch vụ khoa học công nghệ:

- Tư vấn, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường.