Công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN họp sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 27/9/2023, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2023. Tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Thị Huệ – Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ bán chuyên trách các công đoàn trực thuộc.

Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2023

Trong quý III năm 2023, Công đoàn Viện Hàn lâm đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo nên những thành công trong các mặt hoạt động. Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Công đoàn Viên chức Việt Nam, các công đoàn trong Khối thi đua III và các công đoàn trực thuộc đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tich Công đoàn Viện Hàn lâm trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Công đoàn thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của cán bộ công đoàn, của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên; Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho CBVCLĐ và liên tục thích ứng và cập nhật, thay đổi hình thức hoạt động linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, với nguyện vọng của đoàn viên. Hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn ngày càng được nâng lên, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ – Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm tại Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các nội dung: Chương trình làm việc nhiệm kỳ 2023 -2028, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm và năm 2024, Quy chế làm việc của BCH, Phân công công tác của BCH Công đoàn Viện Hàn lâm, nhiệm kỳ 2023 -2028. 

Phát huy những kết quả đạt được, Công đoàn Viện Hàn lâm đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho công tác quý IV năm 2023: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CBVCLĐ gắn với các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,… Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở hai miền Bắc và Nam; Tham gia cùng Khối thi đua III thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam trao nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Sơn La; Thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo…

Công đoàn Viện Hàn lâm đã hoạt động tích cực và được Ban Lãnh đạo Viện đánh giá cao. Những thành tích đã đạt được của Công đoàn Viện góp phần vào thành tích chung của toàn Viện Hàn lâm. 

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam