Đánh giá luận văn Thạc sĩ học viên Lại Phương Phương Thảo

Ngày 30/10/2023, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khoá 2021B (khoá 2021-2023), chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm.

  1. Học viên: Lại Phương Phương Thảo

Đề tài: “Nghiên cứu sự biến đổi thành phần lipid trong quá trình hạt nảy mầm của một số loại đậu (Họ Fabaceae)”

Người hướng dẫn 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Quốc Toàn, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

TS. Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng – Phản biện 1

TS. Lê Thị Huyền – Phản biện 2

TS. Trịnh Thị Thu Hương - Ủy viên

PGS. TS. Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên, Thư ký hội đồng

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 9,86 điểm

Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về mặt nội dung cũng như hình thức cho luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của học viên.

Kết quả đánh giá chung: Luận văn có khối lượng nghiên cứu lớn, nội dung chuyên sâu. Luận văn được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn, Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của học viên, học viên đã vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Bài viết liên quan