Đánh giá luận văn Thạc sĩ học viên Nguyễn Thị Nga

Ngày 11/11/2021, tại Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khoá 2018B (khoá 2018-2020), chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường thuộc Khoa Công nghệ môi trường. Mã số: 8 52 03 20.

  1. Học viên: Nguyễn Thị Nga

Đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố môi trường biển đến sự biến động thành phần lipid của san hô Sinularia flexibilis ở Việt Nam”

Người hướng dẫn 1: TS. Phạm Minh Quân, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KHCNVN

Người hướng dẫn 2: TS. Đặng Thị Phương Ly, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các thành viên trong hội đồng bao gồm:

GS. TS. Nguyễn Thị Huệ  – Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng – Phản biện 1

PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh – Phản biện 2

TS. Lưu Văn Huyền - Ủy viên

TS. Đỗ Trung Sỹ - Ủy viên, Thư ký hội đồng

Hội đồng đánh giá, kết luận cho luận văn thạc sĩ: 9,7 điểm

Các thành viên trong các hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về mặt nội dung cũng như hình thức cho luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của học viên.

Kết quả đánh giá chung: luận văn được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Trong quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn, Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của học viên, học viên đã vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Bài viết liên quan