Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” năm 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1027/VHL-TCCBKT về việc Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan