Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Quỹ Khoa học Liên bang Nga giai đoạn 2024 - 2026

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2422/VHL-HTQT ngày 09/10/2023 về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Quỹ Khoa học Liên bang Nga giai đoạn 2024 - 2026.

Hồ sơ đăng ký (bản giấy) gửi về Viện Hàn lâm trước 17h00 ngày 30/11/2023, bản mềm (file.doc) hồ sơ đăng ký gửi về hòm thư điện tử voquyen@vast.gov.vn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan