Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Đề án KHCN "Nghiên cứu cơ bản và phát triển vật liệu đặc biệt"

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1709/VHL-HTQT ngày 21 tháng 7 năm 2023 về việc đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan giai đoạn 2024 - 2025.

Đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 29/8/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan