Diễn đàn “Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”

Thực hiện chương trình công tác của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, sáng ngày 4/10, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đoàn Viện) chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ và Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam, tổ chức Diễn đàn “Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”. Diễn đàn được tổ chức tại Trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam và các điểm cầu.

Tham dự Diễn đàn trực tiếp tại Đài Tiếng nói Việt Nam có đồng chí Phan Kế Sơn, Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Viện - đồng chủ trì Diễn đàn và các đồng chí là đại biểu chính thức Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV.

Tham dự Diễn đàn trực tuyến tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có TS. Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, cùng các đồng chí trong BCH Đoàn Viện, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Viện và hơn 60 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Đoàn Viện tham dự.

Toàn cảnh diễn đàn

Diễn đàn nhằm chia sẻ và tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, đề xuất các ý tưởng, tích cực triển khai đề tài khoa học - công nghệ hiện đại, đăng ký phát minh sáng chế của mỗi đoàn viên, thanh niên góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế... gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tại diễn đàn, TS. Phạm Thanh Đăng, Phó Bí thư Đoàn Viện, thay mặt Đoàn Viện có bài chia sẻ về chủ đề “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học” tại Viện Hàn lâm.

Thời gian vừa qua, Đoàn Viện đã triển khai nhiều văn bản hướng dẫn, cũng như tổ chức nhiều chương trình thu hút và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong Viện tích cực tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Với góc nhìn từ tổ chức Đoàn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - đơn vị đứng đầu cả nước trong công tác nghiên cứu cơ bản, ứng dụng triển khai công nghệ, để hiện thực hóa các ý tưởng hay của đoàn viên, thanh niên, cán bộ khoa học trẻ cần có sự hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cho rằng, sự phát triển của đất nước và loài người không thể thiếu sự đổi mới sáng tạo. Với các cơ quan báo chí như Đài Tiếng nói Việt Nam, sự sáng tạo là một đòi hỏi mang tính chất thôi thúc, muốn phát triển cần có sự sáng tạo ở mọi cấp độ, mọi lĩnh vực, không chỉ là báo chí, mà còn là khoa học - công nghệ, hành chính, kỹ thuật… Nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông cho rằng, có nhiều ý tưởng sáng tạo, nhưng làm sao để biến những ý tưởng ấy thành một hoạt động đem lại hiệu quả trong cuộc sống là điều không dễ, nhà báo cho rằng có 3 yếu tố quan trọng để hiện thực hóa ý tưởng là "động lực, lòng can đảm và sự tử tế".

Các đại biểu tham dự Diễn đàn thống nhất "Đoàn thanh niên cần tìm cách khơi gợi tình yêu, nhiệt huyết và hoài bão trong công việc, đề cao lòng can đảm của mỗi đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới".

Một số hình ảnh tại Diễn đàn:

Đồng chí Phan Kế Sơn Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm tham gia chủ trì diễn đàn cùng các đồng chí Bí thư đoàn các đơn vị Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ và Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại Diễn đàn

TS. Phạm Thanh Đăng, Phó Bí thư Đoàn Viện chia sẻ về "Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đẩy mạnh Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học" tại Diễn đàn

Đoàn đại biểu Đoàn Viện tham dự trực tiếp Diễn đàn

Đ/c Trần Tuấn Dương - Bí thư Chi Đoàn Viện Địa chất và Địa vật lý biển phát biểu tham luận từ Điểm cầu trực tuyến tại Viện Hàn lâm

Điểm cầu trực tuyến tham dự Diễn đàn của Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN

Nguồn: Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam