Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHCNVN tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Từ ngày 14-16/12/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Phan Kế Sơn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vinh dự là một trong các đại biểu đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương tham dự Đại hội.

Tham luận tại Diễn đàn thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước chiều 14/12 trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, đồng chí Phan Kế Sơn, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm KKHCNVN khẳng định, sáng tạo là một trong những thế mạnh của thanh niên, ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo, đặc biệt đối với tuổi trẻ trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, sáng tạo không những là thế mạnh mà còn là nhiệm vụ. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của tuổi trẻ còn ít là trở ngại trong quá trình hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Các tổ chức Đoàn cần đồng hành cùng thanh niên trên bước đường khởi nghiệp, làm “cầu nối” giữa kho ý tưởng sáng tạo vô cùng phong phú của đoàn viên, thanh niên với các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.

Đồng chí Phan Kế Sơn cũng dẫn chứng về các chương trình tọa đàm thanh niên với Lãnh đạo Viện về vấn đề hỗ trợ trong khởi nghiệp và phát triển ý tưởng, hàng năm có khoảng 10 đề tài độc lập dành cho cán bộ trẻ với mức kinh phí 500-600 triệu để hỗ trợ các ý tưởng tốt.

Đồng chí Phan Kế Sơn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham luận tại Diễn đàn. Ảnh: Vietnamnet

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHCNVN cũng đã tham gia Triển lãm Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên tại không gian sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam