Góp ý dự thảo Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Công văn số 36/VHL-VP về việc góp ý dự thảo Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu góp ý dự thảo Quy chế. Các góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 12/01/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan