Học viện KH&CN thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 578/TB-HVKHCN về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023.

Kế hoạch và phương thức tuyển sinh:

- Thời gian thi dự kiến từ ngày: 2/4/2023 – 23/4/2023.
- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp xét hồ sơ
- Hình thức tuyển sinh: Thi trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc tình hình thực tế).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng ./.

Bài viết liên quan