Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 1 năm 2023

Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo về xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 1 năm 2023.

Tải chi tiết biểu mẫu xem file đính kèm.

Trân trọng ./.

Bài viết liên quan