Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14: Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 09/10/2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14: Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị

 

Năm 2023 là năm Viện Hàn lâm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong 3 tháng cuối năm và thống nhất các nội dung:

▪ Thông qua nội dung Báo cáo sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
▪ Thông qua nội dung Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
▪ Thông qua chủ trương thành lập Đảng bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.
▪ Thông qua chủ trương thành lập Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Viện Khoa học năng lượng và Đảng bộ Viện Công nghệ môi trường.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm thông tin nhanh một số kết quả của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và Báo cáo chuyên đề về công tác đào tạo của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do đồng chí Đinh Thị Mai Thanh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trình bày.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Châu Văn Minh đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023 của từng đơn vị để triển khai thực hiện bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan