Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 28/06/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức “Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024”. Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.VS. Châu Văn Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.VS. Châu Văn Minh nhấn mạnh, năm 2024 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 6 tháng, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, chúng ta phải thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024, đặc biệt là việc xây dựng và trình Chính phủ theo Nghị quyết 45 của Trung ương là Đề án “Tăng cường năng lực của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”. Do đó, tại Hội nghị này, bên cạnh tổng kết các kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, Chủ tịch đề nghị các đại biểu cùng nhau phân tích, thảo luận tập trung vào các vấn đề chính gồm: (1) Đánh giá về tình hình thực hiện toàn diện các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm 6 tháng đầu năm 2024, các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức; (2) Cho ý kiến các nhiệm vụ, giải pháp cần quyết liệt thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cả năm 2024 (kể cả nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ do TW Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao); (3) Các đề xuất, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Viện Hàn lâm để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai và đào tạo của Viện Hàn lâm.

GS.VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Bùi Trọng Tuyên – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính đã báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, năm 2024, năm thứ tư của giai đoạn 2021 - 2025, là năm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của giai đoạn theo Nghị quyết số 178-NQ/ĐUVHL ngày 10/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, nhà khoa học, viên chức và người lao động tại Viện Hàn lâm đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Viện Hàn lâm tiếp tục duy trì được thành tích tốt trong hoạt động KHCN. Các Chương trình khoa học công nghệ do Viện Hàn lâm quản lý như các Dự án trọng điểm cấp Viện Hàn lâm, Chương trình Vật lý, Chương trình Toán học, Chương trình công nghệ 4.0, 08 hướng KHCN ưu tiên, Chương trình Tăng trưởng xanh; 04 Chương trình khoa học cơ bản về khoa học sự sống, khoa học trái đất, khoa học công nghệ biển, hoá học quốc gia đến năm 2025... được triển khai đúng theo kế hoạch; Tính đến giữa tháng 5/2024, các nhà khoa học của Viện đã công bố 635 công trình công bố quốc tế, 98 công trình công bố trong nước. Các hoạt động điều tra cơ bản vẫn được triển khai tốt và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ; Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ cũng được các nhà khoa học của Viện Hàn lâm tích cực triển khai. Từ đầu năm đến nay các đơn vị trong Viện Hàn lâm đã được cấp 53 Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; Công tác tổ chức cán bộ tại Viện Hàn lâm tiếp tục được kiện toàn. Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện sắp xếp, để tinh gọn tổ chức cấp phòng và tương đương tại các đơn vị trực thuộc; Công tác tăng cường tiềm lực cán bộ tiếp tục được thực hiện tốt thông qua các Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ, Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ, Chương trình hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp và Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc; Các hoạt động thường xuyên khác của Viện Hàn lâm về văn phòng, hợp tác quốc tế, kế hoạch - tài chính, thanh kiểm tra… tiếp tục đạt kết quả tốt.

TS. Bùi Trọng Tuyên - Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm cũng đang triển khai thực hiện tốt các công tác: báo tin động đất và cảnh báo sóng thần; đề án 515 quy tập và định danh liệt sỹ còn thiếu thông tin; công tác bảo tàng tại Bảo tàng Hải Dương học và Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; 02 Trung tâm quốc tế dạng II về Toán học và Vật lý dưới sự bảo trợ của UNESCO đang thực hiện theo như Thoả thuận; Học viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Viện Toán học thực hiện tốt công tác đào tạo, từ đầu năm 2024 đến nay đã tổ chức các đợt tuyển sinh nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao.
 
Viện Hàn lâm cũng tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao như xây dựng Đề án Tăng cường năng lực của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới theo Kế hoạch 20 và Nghị quyết 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; Đề án nghiên cứu các khoa học cơ bản và phát triển công nghệ nền tảng của công nghệ sinh học đặc thù cho Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo Nghị quyết 189 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Viện cũng đang tiếp tục triển khai các dự án lớn, các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao như: Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Dự án Trường Đại học Hà Nội,…

Nhìn chung, sau 6 tháng triển khai thực hiện đầu năm, Viện Hàn lâm về cơ bản đang thực hiện theo đúng kế hoạch năm 2024 và tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu của Nghị quyết của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam lần thứ VIII. Bên cạnh những mục tiêu đã hoàn thành sớm, cũng còn có một số mục tiêu cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện hơn nữa trong thời gian tới để đạt được yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Ban Tổ chức – Cán bộ và Kiểm tra báo cáo tại Hội nghị 

 

Lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế báo cáo tại Hội nghị

Lãnh đạo Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ báo cáo tại Hội nghị

Lãnh đạo Văn phòng báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết công tác của Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Văn phòng. Đồng thời hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về các các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và những hạn chế trong việc thực hiện các dự án, nhiệm vụ…; cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ các vướng mắc từ đó góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của các đơn vị trực thuộc nói riêng và của Viện Hàn lâm nói chung.

Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bài viết liên quan