Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN trong xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1281/VHL-KHTC về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN trong xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan