Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán, tổ chức phân công và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 49/VHL-VP về việc Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán, tổ chức phân công và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan