Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1136/KH-VHL về việc Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan