Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về Khoa học công nghệ giữa Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc Gangneung

Ngày 24/03/2023, tại phòng họp A1, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc Gangneung (KIST Gangneung) đã cùng nhau Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về Khoa học Công nghệ.

Tham dự buổi ký kết, về phía Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, có sự tham dự của PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh – Viện trưởng, cùng đại diện lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học và các phòng ban chuyên môn. Về phía KIST Gangneung, có sự hiện diện của TS. Joonyeon Chang – Tổng Giám đốc Viện và đại diện các đơn vị thành viên. 

Các đại biểu hai Viện thảo luận tại buổi lễ

Với mục tiêu cùng nhau phát triển hợp tác về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, trao đổi học thuật, công bố khoa học và xuất bản; Sau thời gian thảo luận và thống nhất, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên và KIST Gangneung đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về các nội dung cụ thể dưới đây:

  1. Tham gia các đề tài, dự án khoa học và công nghệ chung.
  2. Trao đổi và đào tạo các nghiên cứu viên, sinh viên sau đại học và cán bộ hành chính tham gia trong đề tài, dự án chung.
  3. Trao đổi các thông tin khoa học và kỹ thuật, tài liệu và kết quả nghiên cứu.
  4. Trao đổi các công nghệ mới và công cụ khoa học không thuộc diện kiểm duyệt xuất khẩu hoặc hạn chế pháp lý khác.
  5. Tổ chức các cuộc gặp hoặc hội thảo giữa hai bên.
  6. Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để nhận được các nguồn vốn quốc gia và quốc tế.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã có những phát biểu về tiềm năng khoa học công nghệ của đơn vị mình, cùng với đó là thảo luận những triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai đơn vị. Hai bên tin tưởng rằng việc hợp tác này sẽ góp phần tận dụng nguồn lực và thế mạnh của các bên, giúp hai bên hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, tăng hiệu quả nghiên cứu khoa học, góp phần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thành quả của hai bên trong lĩnh vực chuyên môn.

Tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Viện KIST Gangneung

Nguồn: Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

 

Bài viết liên quan