Lý lịch khoa học - Đoàn Lan Phương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đoàn Lan Phương

Chức vụ: Trưởng phòng Hoá sinh hữu cơ

Học hàm, học vị : Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại: 024.37562378

Email: doanlanphuong75@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu các hoạt chất lipid và acid béo có nguồn gốc thiên nhiên từ hạt thực vật và sinh vật biển từ đó định hướng khai thác hiệu quả cũng như bảo tồn nguồn tài nguyên thực vật.
  • Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số sinh vật biển và thực vật ở Việt Nam cụ thể là tập trung nghiên cứu xác định thành phần hóa học hợp chất steroid và hoạt tính sinh học có trong một số loài sao biển và nấm

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí quốc tế

1. Doan Lan Phuong, Tran Quoc Toan, Ly P. T. Dang, Andrey B. Imbs , Pham Quoc Long, Tran Dinh Thang, Bertrand Matthaeus, Long Giang Bach and Le Minh Bui. Lipid Isolation Process and Study on Some Molecular Species of Polar Lipid Isolated from Seed of Madhuca ellitica. Processes, 2019, 7(6), 375, DOI: 10.3390/pr7060375.

2. Nguyen Van Anh, Deneika V.I, Pham Quoc Long, Doan Lan Phuong, Deneika L A, Vu Thi Ngoc Anh. Determination of triacylglycerols and fatty acid composition of Momordica cohinchinesis seed oil and some other plants of this genus. ХИМИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 2019, No3, С.53–60. DOI: 10.14258/jcprm.2019034801.

3. Hoang Van Trung, Ping Chung Kuo, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Quang Trung, Nguyen Tan Thanh, Ha Viet Hai, Doan Lan Phuong, Bach Long Giang, Yue Chiun Li, Tian-Shung Wu, Tran Dinh Thang. Characterization of Cytochalasins and Steroids From the Ascomycete Daldinia concentrica and Their Cytotoxicity. Natural Product Communications, 2019, 14(5), 1-5, DOI: 10.1177/1934578X19846320.

4. Doan Lan Phuong, Nguyen Thi Thuy, Trinh Thi Thu Huong, Tran Hong Ha, Pham Quoc Long, Duy Chinh Nguyen, Long Giang Bach, Bertrand Matthäus, Tran Quoc Toan. Fatty Acids, Tocopherols, Phytosterol, Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Seed Oils from Three Dalbergia Species Grown in Vietnam. Processes, 2020, 8(5), 542. DOI: 10.3390/pr8050542.

5. Doan Lan Phuong, Nguyen Thi Thuy, Pham Quoc Long, Ping-Chung Kuo, Tran Dinh Thang. Composition of fatty acids, tocopherols, sterols, total phenolics and compositions and antioxidant activity of Afzelia xylocarpa and Cassia fistula. Chemistry Natural Compound, 2019, 55(2), 242-246, DOI: 1007/s10600-019-02659-x.

6. Hung DX, Kuo PC, Tuan NN, Van Trung H, Tan Thanh N, Thi Ha N, Long Giang B, Quang Trung N, Thi Ngan N, Hai HV, Lan Phuong D, Quang DN, Thang TD, “Triterpenoids and Steroids from the Fruiting Bodies of Hexagonia tenuis and their cytotoxicity”, Natural Product Research, 2019, DOI: 1080/14786419.2019.1624963

7. Lan Phuong Doan, Thi Thuy Nguyen, Minh Quan Pham, Quoc Toan Tran, Quoc Long Pham, Dinh Quang Tran, Van Thai Than, Long Giang Bach. Extraction Process, Identification of Fatty acids, Tocopherols, Sterols and Phenolic Constituents and Antioxidant Evaluation of Seed Oils from Five Fabaceae Species. Processes, 2019, 7(7), 456, DOI: 10.3390/pr7070456.

8. Doan Lan Phương, Nguyen Thi Thuy, Pham Quoc Long, Pham Minh Quan, Tran Thi Thu Thuy, Pham Thi Hong Minh, Ping-Chung Kuo, Tran Dinh Thang. Fatty acid, tocopherol, sterol compositions and antioxidant activity of three Garcinia seed oils. Records of Natural Products, 2018, 12(4), 323-331, DOI: 10.25135/rnp.32.17.09.051054.

9. Anh Van Nguyen, V.I. Deineka, Long Quoc Pham, Phuong Lan Doan, А. Deineka. Determination of Sapium discolor seed oil estolides and triacylglycerines: comparison of the substances separation by conventional and microcolumn (Milichrome A-02) chromatography. Analytics, 2018, 22(1), 20-27, DOI: 10.15826/analitika.2018.22.1.003.

10. Hoa Dinh Thi Kim, Long Pham Quoc, Phi Hung Nguyen, Phuong Doan Lan, Thang Tran Dinh. Research on the component of lipid classes, fatty acid from egg and body of sea urchin Diadema savignyi (Audouin, 1809). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2018, 7(1), 836-840, DOI: 15625/2525-2518/56/4A/12895.

11. Nguyen Tan Thanh, Nguyen Ngoc Tuan, Ping-Chung Kuo, Doan Manh Dung, Doan Lan Phuong, Dinh Thi Truong Giang, Tian-Shung Wu, Tran Dinh Thang. Chemical constituents from the fruiting bodies of Phellinus igniarius. Natural Product Research, 2017, 32(20), 2392-2397, DOI: https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1413572.

II. Tạp chí trong nước

12. Dinh Thi Kim Hoa, Hoang Thi Bich, Pham Quoc Long,Tran Quoc Toan, Doan Lan Phuong. Protein hydrolysis of eggs from the sea urchin Tripneustes Gratilla by the industrial enzyme alcalase. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 57(2), 2019, 133-138, DOI: 10.15625/2525-2518/57/2/12894.

13. To Dao Cuong, Doan Lan Phuong, Nguyen Van Tuyen Anh, Pham Ngoc Khanh, Tran Thu Huong, Nguyen Manh Cuong. Chemical compositions of Passiflora edulis seed oil cultivated in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 2019, 57(5), 551-558, DOI: 10.15625/2525-2518/57/5/13801.

14. Pham Minh Quan, Tran Thi Hoai Van, Đo Tien Lam, Doan Lan Phuong, Cam Thi Inh, Pham Quoc Long, Pham Thi Hong Minh. Study on the chemical composition of Urena lobata growing in Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019, 57(2), 161-169, DOI: 10.15625/2525-2518/57/2/13019.

15. Nguyen Thi Hong Van, Pham Cao Bach, Cam Thi Inh, Doan Lan Phuong, Le Tat Thanh, Tran Quoc Toan, Pham Quoc Long. Flavonoids isolated from the flowers of Camelia chrysantha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019, 57(3), 287-293, DOI: 10.15625/2525-2518/57/3/13119.

16. Nguyễn Thị Thủy, Đặng Thị Minh Tuyết, Đào Thị Kim Dung, Đặng Thị Phương Ly, Trịnh Thị Thu Hương, Phạm Quốc Long, Trần Đình Quang, Đoàn Lan Phương. Khảo sát hàm lượng lipid và thành phần axit béo trong một số hạt thực vật thuộc cây gỗ quý trong họ đậu (Fabaceae) ở Việt Nam. Tạp chí Hóa học, 2019, 57(4E3,4), 145-150.

17. Dinh Thi Ha, Đoàn Lan Phương, Tu Thi Kieu Trang, Pham Quoc Long, Ngo Dai Quang, Manobjyoti Bordoloi, Tran Thi Thu Thuy. Synthesis and cytotoxicity of polyhyroxylated cholesterol derivatives. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018, 56(4), 549, DOI: 3762/bjoc.11.208.

18. Hoa Dinh Thi Kim, Long Pham Quoc, Phuong Doan Lan. Research on the composition of lipids, fatty acids, and amino acids from egg and body of sea urchin Tripneustes gratilla. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018, 56(4a), 558, DOI: 15625/2525-2518/56/4A/12895

19. Doan Lan Phuong. Phân lập và xác định một số hợp chất từ cây chân chim ba lá bắc ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Các trường đại học kỹ thuật, 2018, 125.

20. Đoàn Mạnh Dũng, Đoàn Lan Phương, Trần Đình Thắng, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Đình Luyện. Nghiên cứu thành phần và phân tích hàm lượng chất béo từ hạt mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) ở Việt nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Huế, 2018, 13(2), 622.

21. Doan Lan Phuong. Nghiên cứu lipit, axit béo, các tocopherol, sterol và hoạt tính chống oxi hóa trong hạt sòi tía Sapiumdicoor (champex benth) muell-arg. Tạp chí Hóa học, 2017, 55(5E34), 147-151.

22. Trinh Thi Thu Huong, Doan Lan Phuong, Tran Thi Thu Thuy, Dang Thi Minh Tuyet, Nguyen Van Tuyen Anh, Dang Thị Phuong Ly, Pham Quoc Long. Lipid classes and Fatty acid composition of some Vietnamese Echinoderms. Tạp chí Hóa học, 2017, 55(6E), 56-60.

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Giải pháp hữu ích số 935: Qui trình sản xuất sản phẩm chứa axit béo đa bất bão hòa từ cá nục biển (Decapterus), Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN, số: 52760/QĐ-SHTT, ngày 20.12-2011.

2. Giải pháp hữu ích số 1637: “hợp chất [(24S)-28-O-[α-L-fucopyranosyl-(1→2)-3-O-methyl-β-D-xylopyranosyl]-24-methyl-5α-cholestane-3β,4β,6α,8,15β,16β,28-heptol, [(24S)-28-O-[2,4-di-O-methyl-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinofuranosyl]-24-methyl-5α-cholestane-3β,4β, 6α,8,15β,16β,28-heptol] 6-O-sulfat và phương pháp phân lập hai hợp chất này từ loài sao biển Acanthaster planci”. Đoàn Lan Phương, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà, Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Timofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Roman S. Popov, Svetlana P. Ermakova, Phạm Minh Quân, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN, số 4539/QĐ-SHTT, 31/01/2018.

3. Bằng độc quyền sáng chế số 18377: “Hợp chất [(24S)-28-O-[β-D-galactofuranosyl-(1→5)-α-L-arabinofuranosyl]-24-methyl-5α-cholestane 3β,4β,6α,8, 15β, 16β, 28-heptol] ) và phương pháp phân lập hai hợp chất này từ loài sao biển Acanthaster planci”. Đoàn Lan Phương, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà, Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Timofey V. Malyarenko, Anatoly I. Kalinovsky, Roman S. Popov, Svetlana P. Ermakova, Phạm Minh Quân, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN, số 6820/QĐ-SHTT, 05/02/2018.

4. Giải pháp hữu ích số 2067: “Phương pháp tách chiết và tinh chế axit oleic ((9Z)-Octadec-9-enoic axit) từ hạt sở Camellia sasanqua Thunb. Việt Nam”. Đoàn Lan Phương, Phạm Quốc Long, Hoàng Thân Hoài Thu, Đào Văn Hoàng, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Thị Hồng Minh, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN, số: 50253/QĐ-SHTT, ngày 24/06/2019.

SÁCH

1. “Lipit hạt thực vật Việt nam”. Đoàn Lan Phương, Phạm Minh Quân, Lã Đình Mỡi, Nguyễn Quốc Bình, Bertrand. Matthaus, Phạm Quốc Long (2018) Nhà xuất bản KHTN&CN.

BẰNG KHEN

1. Giải B- Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai năm 2019, QĐ.Khen thưởng số 2233/QĐ-BTTTT.

2. Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Số 2324/QĐ-VHL ngày 19/12/2018.

3. Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh số 280 QĐ/TUĐTN, ngày 20/3/2006.

4. Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn số 157/KT-TƯĐTN ngày 14/3/2005.

5. Giải 3- Giải thưởng Khoa học- Công nghệ VIFOTEC 2005, số 69/QĐ-LHH ngày15/2/2005.