Lý lịch khoa học - Lưu Văn Chính

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Lưu Văn Chính

Chức vụ: Trưởng phòng Hoá dược và Tổng hợp hữu cơ

Học hàm, học vị : Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại: 0902038588

Email: chinhluuvan@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu bán tổng hợp, chuyển hóa các hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên định hướng hoạt tính sinh học như chống ung thư, kháng viêm, kháng vi khuẩn, kháng virut...
  • Nghiên cứu tổng hợp các hợp thuốc generic; các hợp chất hữu cơ phân tử nhỏ có hoạt tính sinh học đặc, biệt là hoạt tính chống ung thư; nghiên cứu các quá trình tổng hợp đa bước; tối ưu hóa các quá trình tổng hợp...
  • Phân lập, tinh chế các hợp chất thiên nhiên từ nguồn thực vật của Việt Nam.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí Quốc tế

1. Nguyen, D.T., Truong, G.N., Van Vuong, T. Luu, VC.Synthesis of new indirubin derivatives and their in vitro anticancer activity Pap. 73, 1083–1092 (2019).

2. Minh NV, Thanh NT, Lien HT, Anh DTP, Cuong HD, Nam NH, Hai PT, Minh-Ngoc L, Le-Thi-Thu H, Chinh LV, Vu TK. Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel N-hydroxyheptanamides Incorporating 6-hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-ones as Histone Deacetylase Inhibitors and Cytotoxic Agents. Anticancer Agents Med Chem. (2019); 19(12):1543-1557

3. Vu Tien Chinh, Pham Thanh Loan, Vu Xuan Duong, Tran Khac Vu and Luu Van Chinh. Synthesis of New Zerumbone Derivatives and Their In vitro Anti-cancer Activity. Chiang Mai J. Sci. (2020); 47(1): 181-194

4. Vu Khac Tran, Thanh Thi Nguyen , Minh Van Nguyen , Linh Huong Nguyen , Thao Thi Phương Nguyen , Nguyen Thuc Bao Trương , Hien Thi Doan , Chinh Van Luu , Duc Hong Ta , Anh Duc Lai and Hai Pham-The. Novel Conjugated Quinazolinone-Based Hydroxamic Acids: Design, Synthesis and Biological Evaluation, Medicinal Chemistry 2021; 17(7)

5. Nguyen V-T, Pham M-Q, Vu T-H, Luu V-C. Synthesis of pyrophosphate analogues and their cytotoxic activitiesJournal of Chemical Research. (2021);45(11-12):992-997

6. Tai, N.V., Quan, P.M., Ha, V.T., Chinh, L.V.Synthesis of Propargyl Compounds and Their Cytotoxic ActivityRuss J Org Chem, 57, 462–468 (2021)

7. Tran, Quoc Toan, Pham, The Dan, Nguyen, Thanh Duong, Luu, Van Huyen, Nghi Do, Huu, Duy Le, Xuan, Nguyen, Phi Hung, Nguyen, Manh Cuong, Luu, Van Chinh, Pham, Minh Quan, Huyen Vu, Thi, Pham, Tri Nhut and Pham, Dung Thuy Nguyen. "Optimization of Murrayafoline A ethanol extraction process from the roots of Glycosmis stenocarpa, and evaluation of its Tumorigenesis inhibition activity on Hep-G2 cells". Open Chemistry, vol. 19, no. 1, (2021), pp. 830-842

8. Luu Xuan Hieu, Tran Thi Hong Ha, Hoang Kim Chi, Tran Khac Vu, Pham Van Chung, Truong Ngoc Hung, Luu Van Chinh (2022). Novel derivatives based on Zerumbone scarffold as potential anticancer inhibitor. Letter in Organic Chemistry. Vol 19 (12), 1062-1069

9. Truong Ngoc Hung, Tran Thi Hong Ha, Hoang Kim Chi, Ninh Duc Bao, Le Viet Duc, Le Duc Anh, Luu Van Chinh (2023). Novel thioethers of dihydroartemisinin exhibiting their biological activities”, Heteroatom Chemistry, Vol 2023, 6761186.

10. Duc Anh Le, Ngoc Hung Truong, Van Dung Vu, Thanh Huyen Doan, Minh Tri Le, Thi Huong Nguyen, Manh Cuong Nguyen, Huu Nghi Do, Duc Bao Ninh, Thi Phuong Thao Nguyen, Khac Vu Tran, Van Chinh Luu (2023). “Design, synthesis and biological activities evaluation of novel AZT and adenosine derived 1,2,3-triazole. Journal of Chemistry.

11. Duc Quan Tran, Ngoc Hung Truong, Thi Hoang Anh Nguyen, Thi Thuy Trinh, Thi Cham Ba, Thi Thuy Linh Nguyen, Xuan Ha Nguyen, Manh Cuong Nguyen, and Van Chinh Luu (2023). “Synthesis and cytotoxic activity evaluation of novel dihydroartemisinin and zerumbone conjugates with 2-mercapto-1,3,4-oxadiazoles as potential EGFR inhibitors”. Journal of Chemical Research.

12. Le Duc Anh, Truong Ngoc Hung, Luu Van Chinh, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Hong Ngoc (2023), “Synthesis and cytotoxic activity of some novel 2’-hydroxychalcones containing Murrayafoline A”. Vietnam J. Sci. and Tech., Vol 61(2), 230-237.

13. Le Duc Anh, Ninh Duc Bao, Le Viet Duc, Luu Van Chinh, Nguyen Manh Cuong, Dinh Thi Thu Thuy, Truong Ngoc Hung (2023). “Synthesis and antimicrobial activity of novel glucosamine derivatives”, Vietnam Journal of Chemistry. Vol 61 (S2).

II. Tạp chí trong nước

1. Dân, Nguyễn & Giang, Nguyen & Thi, Nguyen & Thoa, Kim & Cuong, To & Cuong, Nguyen & Chính, Lưu. (2020). Tổng hợp dẫn xuất mới indirubin với các chalcone. Tạp chí Hóa học

2. Dân, Nguyễn & Giang, Nguyen & Pham, Quan & Cuong, To & Cuong, Nguyen & Chính, Lưu. (2019). Tổng hợp và đánh giá hoạt tính chống ung thư in vitro các dẫn xuất mới indirubin. Tạp chí Hóa học

3. Le Duc Anh, Doan Thanh Huyen, Vu Van Dung, Hoang Anh Tuan, Pham Quang Thuan, Vu Thanh Dong, Ninh Duc Bao, Vu Tien Luc, Luu Van Chinh, Truong Ngoc Hung (2022), “Synthesis and anti-inflammatory activity evaluation of novel AZT and adenosine derivatives”. Journal of Military Science and Technology, Special Issue 12-2022, 30-36.

4. Le Duc Anh, Le Phong, Truong Ngoc Hung, Hoang Kim Chi, Vu Thi Ha Nguyen Manh Cuong, Luu Van Chinh (2020). Synthesis and cytotoxic activity of some novel derivatives of murrayafoline A, Vietnam Journal of Chemistry, 58(5E12), pp. 286-290.

5. Truong Ngoc Hung, Luu Van Chinh, Vu Thi Ha, Nguyen Dinh Luyen, Nguyen Tien Luyen, Le Quang Thao, Le Cong Nam (2023). MELALEUCA CAJUPUTI AND CYMPOBOGON CITRATUS ESSENTIAL OILS FROM THE CENTRAL VIETNAM: NEW INSIGHTS INTO PHYTOCHEMICALS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tập 59 (2B), 144-147.

III. Công bố hội nghị

1. Le Duc Anh, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Le Mai Huong, Tran Thi Hong Ha, Tran Thi Thu Thuy, Nguyen Manh Cuong, Le Thi Thoa, Tran Minh Cong, Nguyen Trong Dan, Luu Van Chinh, Synthesis and biological activity of novel derivatives of murrayafoline A, The Academic Conference on Natural Science for young scientists, master and PhD student from Asian countries, (Thailand, 2016).

2. Le Duc Anh, Doan Thanh Huyen, Vu Van Dung, Hoang Anh Tuan, Pham Quang Thuan, Vu Thanh Dong, Ninh Duc Bao, Vu Tien Luc, Luu Van Chinh, Truong Ngoc Hung. “Synthesis and anti-inflammatory activity evaluation of novel AZT and adenosine derivatives”. Hội nghị Khoa học Trường ĐHKNTN – ĐHQG Thành phố HCM lần thứ XIII, (Việt Nam, 2022).

3. Le Duc Anh, Ninh Duc Bao, Le Viet Duc, Luu Van Chinh, Nguyen Manh Cuong, Dinh Thi Thu Thuy, Truong Ngoc Hung. “Synthesis and antimicrobial activity of novel glucosamine derivatives”. Hội nghị Khoa học: Phát triển và ứng dụng Công nghệ tiên tiến vào kĩ thuật nhiệt đới, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, (Việt Nam, 2022).

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Bằng phát minh sáng chế: Dẫn xuất indirubin và phương pháp tổng hợp dẫn xuất này, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN, Số 1201905968, Ngày 25/12/2019.