Lý lịch khoa học - Ngọ Thị Phương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Ngọ Thị Phương

Chức vụ: Cán bộ phòng

Học hàm, học vị : Thạc sĩ, Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0973101657

Email: ngophuong1688@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu cơ bản, điều tra sàng lọc, chiết tách, phân lập và xác định cấu trúc hóa học các thành phần có hoạt tính sinh học cao từ dược liệu và các nguồn nguyên liệu tự nhiên khác.
  • Nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất hoạt chất từ dược liệu và các nguồn nguyên liệu tự nhiên khác qui mô phòng thí nghiệm, qui mô pilot; tinh chế hoạt chất, bào chế và tạo chế phẩm/ thực phẩm chức năng để điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh.
  • Tư vấn, hợp tác và chuyển giao quy trình công nghệ chiết xuất và tinh chế hoạt chất từ dược liệu cho các công ty dược phẩm trong và ngoài nước.
  • Tham gia đào tạo, hướng dẫn luận án cho Nghiên cứu sinh, Thạc sỹ, sinh viên đại học trong lĩnh vực Hóa học các hợp chất thiên nhiên.
  • Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực trên.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

1. Pham Thi Bich Hanh, Do Thi Thao, Nguyen Thi Nga, Ngo Thi Phuong, Le Ngoc Hung, Do Truong Thien and Le Minh Ha, Toxicity and Anti-inflammatory Activities of an Extract of the Eleutherine bulbosa Rhizome on Collagen Antibody-induced Arthritis in a Mouse Model, Natural Product Communications, 2018, 13 (7), 883-886, https://doi.org/10.1177%2F1934578X1801300725

2. Pham Thi Bich Hanh, Ngo Thi Phuong, Le Ngoc Hung, Nguyen Quoc Dat, Dang Minh Tri, Do Truong Thien, Le Minh Ha, A New Flavonol Glucoside from the Leaves of Crypsinus trilobus, Natural Product Communications, 2018, 13 (12), 1639-1640, https://doi.org/10.1177%2F1934578X1801301217

3. Le Minh Ha, Ngo Thi Phuong, Do Thi Thanh Huyen, Le Mai Huong, Pham Minh Quan, Nguyen Thi Luyen, Nguyen Tuan Hiep, and Nguyen Tien Dat, Isoflavonoids from Desmodium heterophyllum aerial parts, Natural Product Communications, 2018, 13(6):699-700, https://doi.org/10.1177%2F1934578X1801300612

4. Le Minh Ha, Ngo Thi Phuong, Đo Thi Thanh Huyen, Duong Bich Ngoc, Nguyen Minh Viet, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Tien Đat, Pham Quoc Long, ACONTRIBUTION TO STUDY CHEMICAL CONSTITUENTS OF DESMODIUM GANGETICUM OF VIET NAM, Vietnam Journal of Science and Technology, 2019, 57 (1), 1-6, https://doi.org/10.15625/2525-2518/57/1/12758

5. Phùng Văn Trung, Phạm Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Ngọ Thị Phương, Lê Ngọc Hùng, Lê Minh Hà, Phân tích thành phần hóa học trong đài hoa bụp giấm tươi trồng tại Dắk Lắk (Hibiscus sabdariffa L.) bằng phương pháp khối phổ phân giải cao, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 2018, Số 1(122), 143-147.

6. Le Minh Ha, Ngo Thi Phuong, Le Ngoc Hung, Vu Thi Hai Ha, Bui Kim Anh, Pham Quoc Long, Some glycosides isolated from Desmodium gangeticum (L.) DC. of Vietnam, Vietnam Journal of Science and Technology, 2018, 56 (2A), 99-103, https://doi.org/10.15625/2525-2518/56/2A/12635.