Lý lịch khoa học - Trương Ngọc Hùng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trương Ngọc Hùng

Chức vụ: Cán bộ phòng

Học hàm, học vị : Tiến sĩ, Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0984411087

Email: thuanhung1987@gmail.com

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu bán tổng hợp, chuyển hóa các hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên định hướng hoạt tính sinh học như chống ung thư, kháng viêm, kháng vi khuẩn, kháng virut...
  • Nghiên cứu tổng hợp các hợp thuốc generic; các hợp chất hữu cơ phân tử nhỏ có hoạt tính sinh học đặc, biệt là hoạt tính chống ung thư; nghiên cứu các quá trình tổng hợp đa bước; tối ưu hóa các quá trình tổng hợp...
  • Phân lập, tinh chế các hợp chất thiên nhiên từ nguồn thực vật của Việt Nam.

CÔNG BỐ 3 NĂM GẦN NHẤT

I. Tạp chí Quốc tế

1. Hung Truong Ngoc, Ádám Anna Adél, Varga Gábor, Dudás Csilla, Kele Zoltán, Sipos Pál Miklós, Pálinkó István (2017). Thionation of a cyanoxime derivative to form the sulphur-containing derivative, a novel ligand for complexation with transitional metal ions. Structural Chemistry, Vol 28(2), pp. 475-478.

2. Hung Truong Ngoc, Varga Gábor, Sipos Pál Miklós, Pálinkó István (2019). The aggregation behaviour of imidazole-2-thione derivatives in solution, the solid state and over polycrystalline gold surface. Journal of Molecular Structure, Vol 1180, pp. 26-30.

3. Timár, Zita; Hung, Truong N.; Pravda, Cora; Kónya, Zoltán; Kukovecz, Ákos; Sipos, Pál; Varga, Gábor; Pálinkó, István (2021). "Oxidation of Cysteinate Anions Immobilized in the Interlamellar Space of CaAl-Layered Double Hydroxide".Materials 14 (5), 1202

4. Luu Xuan Hieu, Tran Thi Hong Ha, Hoang Kim Chi, Tran Khac Vu, Pham Van Chung, Truong Ngoc Hung, Luu Van Chinh (2022). Novel derivatives based on Zerumbone scarffold as potential anticancer inhibitor. Letter in Organic Chemistry. Vol 19 (12), 1062-1069

5. Truong Ngoc Hung, Tran Thi Hong Ha, Hoang Kim Chi, Ninh Duc Bao, Le Viet Duc, Le Duc Anh, Luu Van Chinh (2023). Novel thioethers of dihydroartemisinin exhibiting their biological activities”, Heteroatom Chemistry, Vol 2023, 6761186.

6. Duc Anh Le, Ngoc Hung Truong, Van Dung Vu, Thanh Huyen Doan, Minh Tri Le, Thi Huong Nguyen, Manh Cuong Nguyen, Huu Nghi Do, Duc Bao Ninh, Thi Phuong Thao Nguyen, Khac Vu Tran, Van Chinh Luu (2023). “Design, synthesis and biological activities evaluation of novel AZT and adenosine derived 1,2,3-triazole. Journal of Chemistry.

7. Duc Quan Tran, Ngoc Hung Truong, Thi Hoang Anh Nguyen, Thi Thuy Trinh, Thi Cham Ba, Thi Thuy Linh Nguyen, Xuan Ha Nguyen, Manh Cuong Nguyen, and Van Chinh Luu (2023). “Synthesis and cytotoxic activity evaluation of novel dihydroartemisinin and zerumbone conjugates with 2-mercapto-1,3,4-oxadiazoles as potential EGFR inhibitors”. Journal of Chemical Research.

8. Le Duc Anh, Truong Ngoc Hung, Luu Van Chinh, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Hong Ngoc (2023), “Synthesis and cytotoxic activity of some novel 2’-hydroxychalcones containing Murrayafoline A”. Vietnam J. Sci. and Tech., Vol 61(2), 230-237.

9. Le Duc Anh, Ninh Duc Bao, Le Viet Duc, Luu Van Chinh, Nguyen Manh Cuong, Dinh Thi Thu Thuy, Truong Ngoc Hung (2023). “Synthesis and antimicrobial activity of novel glucosamine derivatives”, Vietnam Journal of Chemistry. Vol 61 (S2).

II. Tạp chí trong nước

1. Le Duc Anh, Doan Thanh Huyen, Vu Van Dung, Hoang Anh Tuan, Pham Quang Thuan, Vu Thanh Dong, Ninh Duc Bao, Vu Tien Luc, Luu Van Chinh, Truong Ngoc Hung (2022), “Synthesis and anti-inflammatory activity evaluation of novel AZT and adenosine derivatives”. Journal of Military Science and Technology, Special Issue 12-2022, 30-36.

2. Le Duc Anh, Le Phong, Truong Ngoc Hung, Hoang Kim Chi, Vu Thi Ha Nguyen Manh Cuong, Luu Van Chinh (2020). Synthesis and cytotoxic activity of some novel derivatives of murrayafoline A, Vietnam Journal of Chemistry, 58(5E12), pp. 286-290.

3. Hoang Kim Chi, Tran Thi Hong Ha, Truong Ngoc Hung, Tran Thi Nhu Hang, Tran Thi Hong Tham, Le Mai Huong, Le Huu Cuong (2023). Screening of algae collected from Nha Trang Bay, Vietnam, for potential cosmeceutical bioproducts, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(4), pp. 415-422.

4. Truong Ngoc Hung, Luu Van Chinh, Vu Thi Ha, Nguyen Dinh Luyen, Nguyen Tien Luyen, Le Quang Thao, Le Cong Nam (2023). MELALEUCA CAJUPUTI AND CYMPOBOGON CITRATUS ESSENTIAL OILS FROM THE CENTRAL VIETNAM: NEW INSIGHTS INTO PHYTOCHEMICALS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội). Tập 59 (2B), 144-147.

III. Công bố hội nghị

1. Truong Ngoc Hung, Isvant Palinko, Pal Sipos, A convenient route for preparation of a new cyanoximic thiocarboxylic acid, 14th International Congress of Young Chemists (Poland, 2016).

2. Truong Ngoc Hung, Gabor Varga, Isvant Palinko, Pal Sipos, Complexation characteristics of a thionated cyanoxime ligand, XXVI International Conference on Coordination and Bioorganic Chemistry (Slovakia, 2017).

3. Hung Truong Ngoc, Varga Gábor, Sipos Pál, Pálinkó István. The aggregation behaviour of 2H-imidazole-2-thione derivatives in the solid state, XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy (Portugal 2018).

4. Hung Truong Ngoc, Varga Gábor, Sipos Pál, Pálinkó István. Structure-Forming Properties of 2H-Imidazole-2-thione Derivatives over Polycrystalline Gold Surfaces, XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy (Portugal 2018).

5. Truong Ngoc Hung, Pálinkó István. Complexation with sulfur-containing ligands, 35th International Conference on Solution Chemistry (Hungary, 2018)

6. Le Duc Anh, Truong Ngoc Hung, Nguyen Thi Nga, Le Mai Huong, Tran Thi Hong Ha, Tran Thi Thu Thuy, Nguyen Manh Cuong, Le Thi Thoa, Tran Minh Cong, Nguyen Trong Dan, Luu Van Chinh, Synthesis and biological activity of novel derivatives of murrayafoline A, The Academic Conference on Natural Science for young scientists, master and PhD student from Asian countries, (Thailand, 2016).

7. Le Duc Anh, Doan Thanh Huyen, Vu Van Dung, Hoang Anh Tuan, Pham Quang Thuan, Vu Thanh Dong, Ninh Duc Bao, Vu Tien Luc, Luu Van Chinh, Truong Ngoc Hung. “Synthesis and anti-inflammatory activity evaluation of novel AZT and adenosine derivatives”. Hội nghị Khoa học Trường ĐHKNTN – ĐHQG Thành phố HCM lần thứ XIII, (Việt Nam, 2022).

8. Le Duc Anh, Ninh Duc Bao, Le Viet Duc, Luu Van Chinh, Nguyen Manh Cuong, Dinh Thi Thu Thuy, Truong Ngoc Hung. “Synthesis and antimicrobial activity of novel glucosamine derivatives”. Hội nghị Khoa học: Phát triển và ứng dụng Công nghệ tiên tiến vào kĩ thuật nhiệt đới, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, (Việt Nam, 2022).

SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Bằng phát minh sáng chế: Dẫn xuất indirubin và phương pháp tổng hợp dẫn xuất này, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN, Số 1201905968, Ngày 25/12/2019. 

BẰNG KHEN

1. Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh số 29 QĐ/ĐTNK, ngày 2/2/2015.