Tin tức

Khương Thảo Đan

Khương Thảo Đan

Sản phẩm là kết quả của việc chuyển giao từ đề tài khoa học của INPC – Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh.