Tin tức

BIOGLUCUMIN

BIOGLUCUMIN

Sản phẩm là kết quả đề tài “Nghiên cứu các chất xúc tác sinh học trong quá trình chuyển hoá các polymer và monomer đặc biệt từ nấm phân lập ở Việt Nam” theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Đức do GS. TS. Lê...