Tin tức

OYSTEMUNE

OYSTEMUNE

Sản phẩm hình thành từ kết quả đề tài “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tạo chuỗi sản phẩm có giá trị cao từ hải sản (hàu, cá và rong) Việt Nam” Mã số KC.09.23/16-20; Thuộc Chương trình trọng điểm...