Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Đình Luyện

Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Luyện:

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm và hoạt tính sinh học của một số chủng vi sinh vật liên kết với rong sụn Kappaphycus alvarezii ở vùng biển Nha Trang, Khánh hòa, định hướng sử dụng trong y dược học.

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học (Mã số: 9 42 02 01)

Thầy hướng dẫn: GS.TS. Lê Mai Hương và PGS.TS. Phan Văn Kiệm

Thời gian: 09h00 ngày 13/01/2023 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp 1705, nhà A28 - Tòa nhà Ươm tạo và Công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng kính mời các thầy cô, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh đến dự buổi bảo vệ nói trên và cho ý kiến đóng góp ./.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Thị Trung

Bài viết liên quan