Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn - giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án CNSH ngành NN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 5906/BNN-KHCN ngày 24/08/2023 về việc Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn - giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án CNSH ngành NN.

Thời hạn nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 28/10/2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan