Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu mới giữa Vương quốc Anh và các nước ASEAN – Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới để Phát triển ở ASEAN (RIDA)

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội gửi thông báo về Chương trình tài trợ nghiên cứu mới giữa Vương quốc Anh và các nước ASEAN – Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới để Phát triển ở ASEAN (RIDA) như sau:

Lĩnh vực nghiên cứu: Y tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp.

Thông tin khái quát về Chương trình được đăng tải tại đây: Research and Innovation for Development in ASEAN (RIDA) - GOV.UK (www.gov.uk). https://www.gov.uk/international-development-funding/research-and-innovation-for-development-in-asean-rida
Chương trình không yêu cầu phải có đối tác Anh cùng nộp hồ sơ.

Hạn nộp hồ sơ: 8/9/2023.

Viện Hàn lâm xin trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu quan tâm có thể tham gia buổi webinar giới thiệu và giải đáp về Chương trình vào 4h chiều, ngày Thứ 6 – 11/8, trên Microsoft Teams meeting với thông tin đăng nhập như sau:

Microsoft Teams meeting
Meeting ID: 330 211 954 904
Passcode: C2F22V

Để nhận Application Pack, gửi email về cho Đại sứ quán Anh theo địa chỉ: phan.huong@fcdo.gov.uk

Bài viết liên quan