Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi và xét thăng hạng CDNN hạng II và hạng I năm 2022 đối với viên chức chuyên ngành KH&CN

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 69/VHL-TCCBKT về việc Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi và xét thăng hạng CDNN hạng II và hạng I năm 2022 đối với viên chức chuyên ngành KH&CN.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan