Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 về việc Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan