Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện như sau:
 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Văn phòng: 07 chỉ tiêu
2. Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra: 05 chỉ tiêu
3. Ban Kế hoạch - Tài chính: 04 chỉ tiêu
4. Ban Hợp tác quốc tế: 01 chỉ tiêu
5. Khối Văn phòng dân đảng (Văn phòng Đoàn Thanh niên): 01 chỉ tiêu

Chi tiết yêu cầu về tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm xem tại Thông báo số 851/TB-VHL ngày 26/4/2023.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

Nội dung và hình thức xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, gồm 2 vòng:

Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Vòng 2: phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) về Viện Hàn lâm.

- Thời gian: trong giờ hành chính từ ngày 27/4/2023 đến 17h ngày 26/5/2023.

- Hình thức: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

- Địa điểm nhận phiếu đăng ký tuyển dụng: Phòng 405, Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: 024.37563214.

Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp bản dịch công chứng và giấy chứng nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện, các thông báo có liên quan đến kỳ tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và niêm yết công khai tại địa chỉ nêu trên.

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tai file đính kèm.